Bezhalogeni kabl N2XH

Primena
Sigurnosni kablovi koji se koriste na svim mestima gde mora da se osigura visoki stepen zaštite ljudi i opreme od požara i štete od požara, i kao takvi podležu visokim sigurnosnim zahtevima. Mogu se koristiti u zatvorenom prostoru i na otvorenom. Ne smeju se instalirati direktno u zemlju ili u vodu. Kabal je u skladu sa standardima Sigurnosne klase II.
Standardi
DIN VDE 0276-604
HD 604 S1 deo 1 + deo 5 G
DIN EN 60228 klasa 1 i 2 (konstrukcija)
HD 308 S2 (identifikacija žila)
Tehnički podaci
Nominalni napon Uo/U – 600/1000 Volt
Ispitni napon – 4000 V
Temperaturni raspon: -5°C do + 90 °C
Radna temperatura: 250 °C
Trajanje kratkog spoja: 5 sek. (max)
Radijus savijanja (jednožilna izvedba) x promer: 15
Radijus savijanja (višežilna izvedba) x promer: 12
Zapaljivost: EN 50266-2-4, EN 60332-1, IEC 60332-3 Kat.C

Showing 1–12 of 17 results